Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ


ขอบเขตและการให้ความยินยอม

        คุณลูกค้า (ร้านค้า) ได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า) ได้ลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา คุณลูกค้า (ร้านค้า)ลักษณะ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่างๆของเราที่ได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ของ Money Space (มันนี่ สเปซ) (ซึ่งโดยรวมเรียกว่า “บริการ ของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้สำหรับการใช้งานบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ในขอบเขตของการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน)ในประเทศไทย เว้นเสียแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญาข้อตกลง เราอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับที่ได้แก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับที่มีการแก้ไขดังกล่าวนั้นจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ได้ประกาศไว้ นอกจากนี้ ถ้าหากว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับทบทวนแก้ไขดังกล่าวนั้นได้การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันด้วยการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังกล่าวนั้นไว้ในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' บนเว็บไซต์ของเรา หลังจากช่วงระยะเวลาการประกาศ 30 วันไปแล้ว เราจะถือว่าคุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้แสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ และเพื่อช่วยให้เราสามารถช่วยปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณลูกค้า (ร้านค้า) ให้ดีขึ้นได้


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ:  เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมืออื่นๆของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลที่ส่งให้เรานี้ จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ : ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บต่างๆที่คุณลูกค้า (ร้านค้า) เข้าถึง หมายเลขที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์ ชนิดของอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location) ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ สถิติในการเข้าดูหน้าเว็บ การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์ต่างๆ การส่งต่อตำแหน่งที่อยู่เว็บไซต์(URL) ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บตามมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (web beacon)ของเรา


ข้อมูลที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ให้กับเรา:  เราอาจทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ให้ไว้กับเรา เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ รวมถึงเวลาที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลในบัญชีการใช้งานของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เข้าร่วมในกระดานสนทนาชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาทต่างๆ หรือเวลาที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ติดต่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เรายังได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ และกิจกรรมต่างๆของคุณลูกค้า (ร้านค้า)อีกด้วย นอกจากนี้ หากคุณลูกค้า (ร้านค้า)ทำการเปิดบัญชีใช้งาน บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ หรือใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เราอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้:

• ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายๆกัน

• ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) ที่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือที่ได้แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ

• ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเกิด หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลูกค้า (ร้านค้า)

เรานั้นยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือเกี่ยวกับคุณลูกค้า (ร้านค้า)จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ติดต่อกับทางเรา รวมถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ผลลัพธ์ที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ตอบแบบสำรวจ และจากบัญชีการใช้งานอื่นๆที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณลูกค้า (ร้านค้า)นั้นได้ควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือโดยบางส่วน)

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการปรับปรุงคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือ เพื่อการป้องกันภัยคุกคามต่อ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เอง บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ นั้นอาจจะทำการติดตามตรวจสอบ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ นั้นมีกับคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือกับบุคคลใดๆก็ตามที่ได้ดำเนินการในนามของคุณลูกค้า (ร้านค้า) โดยการติดต่อสื่อสารกับทาง บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ นั้น คุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ตกลงยินยอมว่า การติดต่อสื่อสารของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ดังกล่าวนั้นอาจมีการแอบฟัง สังเกตการณ์ หรือบันทึก โดยมิได้มีการบอกกล่าวหรือการแจ้งเตือนเพิ่มเติม


ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ:  เรายังอาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณลูกค้า (ร้านค้า)มาจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิต และบริการการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน

คุณลูกค้า (ร้านค้า) อาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media เช่น Facebook และ Twitter) ซึ่งข้อมูลที่เราอาจจะได้รับนั้นจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ที่ดูแลจัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)และอนุญาตให้ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นั้นเท่ากับคุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ตกลงยินยอมแล้วว่า บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ นั้น สามารถที่จะรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้


การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานและการตรวจสอบการหลอกลวง (Authentication and Fraud Detection):  เพื่อป้องกันจากการฉ้อโกงและการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า (ร้านค้า) ไปใช้ในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลูกค้า (ร้านค้า) และปฏิสัมพันธ์ต่างๆของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ที่มีกับบริการ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เรายังอาจทำการประเมินคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมืออื่นๆของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ที่เข้าถึงการ เพื่อระบุหาซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตราย

เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ดาวน์โหลดหรือใช้งานแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือของเรา เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) รวมถึงรหัสประจำตัวอุปกรณ์ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ให้กับคุณลูกค้า (ร้านค้า) เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้ปรับแต่งใช้งานตามความต้องการ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)สามารถควบคุมหรือปิดการใช้งานบริการตามตำแหน่งที่ตั้งในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ ถ้าหากคุณลูกค้า (ร้านค้า)มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการตามตำแหน่งที่ตั้งในอุปกรณ์ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เราขอแนะนำให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณลูกค้า (ร้านค้า) หรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ


เรานำเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ไปใช้อย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้รับประสบการณ์ที่มีความปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ไปใช้เพื่อ:

• ให้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ และการสนับสนุนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)

• ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายการต่างๆของคุณลูกค้า (ร้านค้า)

• ยืนยันตัวตนของคุณลูกค้า (ร้านค้า) รวมถึงในระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีและการเปลี่ยนรหัสผ่าน

• แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

• บริหารจัดการความเสี่ยง หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และ/หรือขจัดการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการละเมิดนโยบายหรือข้อตกลงผู้ใช้บริการที่ได้บังคับใช้อยู่

• ปรับปรุงบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ โดยการปรับแต่งให้เหมาะสมตามประสบการณ์ของผู้ใช้

• ตรวจวัดประสิทธิภาพบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ และปรับปรุงเนื้อหาและเค้าโครงรูปแบบของบริการ

• บริหารจัดการและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

• จัดทำการตลาดและโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย แจ้งการปรับปรุงบริการ และนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆตามการตั้งค่าการสื่อสารที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้กำหนดค่าไว้

• ติดต่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โดยการสื่อสารด้วยเสียงหรือผ่านทางข้อความสั้น (SMS) หรือการส่งข้อความทางอีเมล ตามที่ได้อนุญาตไว้ในสัญญาข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบยืนยันร่วมกับบุคคลที่สาม

เราอาจติดต่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ทราบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เพื่อระงับข้อโต้แย้งพิพาท เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ผ่านทางแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือเพื่อการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)เพื่อนำเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ โดยสรุป เราอาจติดต่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)ตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายต่างๆ กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เรานั้นอาจมีกับคุณลูกค้า (ร้านค้า) เพื่อให้สามารถติดต่อกับคุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรหา หรือ/และ ส่งข้อความเสียงที่เป็นการต่อสายโดยอัตโนมัติหรือที่มีการบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้า ตามที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานของเรา คุณลูกค้า (ร้านค้า)สามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างเฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้และกฎหมายได้อนุญาตไว้


เราใช้งานคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณลูกค้า (ร้านค้า)เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ อาจใส่ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นไฟล์คุกกี้ พิกเซลแท็ก อีแท็ก "แฟลชคุกกี้" หรือมีการจัดเก็บไว้ในพื้นที่อื่นๆ ที่กำหนดมาจากเบราว์เซอร์ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือจากแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า "คุกกี้") เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณลูกค้า (ร้านค้า)ในฐานะที่เป็นลูกค้า เพื่อปรับแต่งบริการต่างๆ เนื้อหา และการโฆษณาของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เพื่อวัดประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความปลอดภัยในบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์และในบริการ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ของเรา

คุณลูกค้า (ร้านค้า)สามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ของเราได้ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือฟังก์ชั่น Add-on ในเบราว์เซอร์ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)นั้นอนุญาตให้ทำได้ เว้นเสียแต่คุกกี้ของเราจำเป็นจะต้องมีการนำมาใช้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ของเราอาจทำให้เกิดการรบกวนคุณลูกค้า (ร้านค้า)ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราและบริการต่างๆของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ได้


ไม่ต้องติดตาม:  ไม่ติดตาม ( Do not Track หรือ DNT) คือการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)สามารถแสดงความต้องการของคุณลูกค้า (ร้านค้า)เกี่ยวกับการแกะรอยติดตามโดยผู้ลงโฆษณาและโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยในปัจจุบันทาง เราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT อย่างไรก็ตาม เราได้มีการแจ้งให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ทราบถึงเรื่องการแกะรอยติดตามโดยผู้ลงโฆษณาและโดยบุคคลที่สามไว้ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ของเรา


เราปกป้องและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ และสามารถนำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งไม่ได้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

การดำเนินงานของเราได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรฐานตามระเบียบข้อบังคับของ PCI-DSS และโดยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามในนามของเรา ได้จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า (ร้านค้า) ในประเทศไทยและที่อื่นๆ ในโลก หากข้อมูลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น รวมทั้งไปยังประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีการป้องกันในระดับเดียวกันกับประเทศของคุณลูกค้า (ร้านค้า) เราจะทำการปกป้องข้อมูลดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้

เราปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย จากการใช้ในทางที่ผิด จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการเปิดเผย และจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราที่ใช้อยู่คือ ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าถึงโดยทางกายภาพเมื่อเข้าได้สู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล


ความปลอดภัยของข้อมูล:  บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการด้วยระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลมาตรฐานเดียวกับ Internet Banking ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารของคุณลูกค้า (ร้านค้า)จะถูกเก็บใน Server ด้วยการเข้ารหัสระบบ RSA Encryption และ Server เก็บข้อมูลนี้จะไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้า (ร้านค้า)เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ในการบริการคุณลูกค้า (ร้านค้า)เท่านั้น และเราใช้การป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้า (ร้านค้า) นอกจากนี้เราตรวจตราระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ

ความปลอดภัยในบัญชีของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ขึ้นอยู่กับการป้องกันรหัสผ่านของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ดังนั้นท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณลูกค้า (ร้านค้า)แก่ผู้ใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากคุณลูกค้า (ร้านค้า)ยินยอมมอบรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานใด คุณลูกค้า (ร้านค้า)จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นกระทำจากการที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณลูกค้า (ร้านค้า) หากคุณลูกค้า (ร้านค้า) สงสัยว่าบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของคุณลูกค้า (ร้านค้า) คุณลูกค้า (ร้านค้า)ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ทันทีโดยการ log in เข้าไปยังบัญชีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่


เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไรบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ที่เราเก็บรวบรวมได้จากคุณลูกค้า (ร้านค้า) รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ กับ:

• สถาบันการเงินที่เราร่วมเป็นหุ้นส่วนในการสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สถาบันการเงินเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เว้นเสียแต่ว่าคุณลูกค้า (ร้านค้า)นั้นได้ให้ความยินยอมให้นำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆ

• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อรายงานข้อมูลบัญชีตามที่กฎหมายได้อนุญาต

• คู่ค้าธนาคาร ที่กำหนดให้ต้องใส่ชื่อไว้ในรายชื่อผู้ค้าของคู่ค้าธนาคารที่ถูกยกเลิกสัญญา (ในกรณีที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)มีคุณลูกค้า (ร้านค้า)สมบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงการที่ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ นั้นได้ทำการปิดบัญชี บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)อันเนื่องมาจากคุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ละเมิดข้อสัญญาผู้ใช้บริการของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ)

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆซึ่งได้ดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้กับ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ในกรณีที่เราต้องมีการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาข้อตกลงการใช้บริการของเรา

• บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การป้องกันการฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง : เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือ เพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลูกค้า (ร้านค้า)ใช้บริการของ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ เพื่อซื้อหรือขายสินค้าโดยใช้ Ebay Ltd. หรือบริษัทในเครือของ Ebay Ltd. (เรียกว่า “Ebay”) เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ เพื่อช่วยคุ้มครองบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)จากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เพื่อแจ้งเตือนคุณลูกค้า (ร้านค้า)หากเราได้ตรวจพบว่ามีการฉ้อโกงดังกล่าวเกิดขึ้นในบัญชีของคุณลูกค้า (ร้านค้า) หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราในการที่จะป้องกันการฉ้อโกงและจัดการกับความเสี่ยง เราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ให้กับ Ebay ในกรณีที่ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ ได้มีการระงับหรือมีการกำหนดข้อจำกัดอื่นๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า) โดยพิจารณาจากข้อพิพาท ข้อร้องเรียน การปฏิเสธการชำระเงิน(chargeback) หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายหรือซื้อสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเรา ในการที่จะป้องกันการฉ้อโกงและจัดการกับความเสี่ยง เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ให้กับ Ebay เพื่อให้ Ebay สามารถดำเนินการตามแผนงานในการประเมินผู้ซื้อหรือผู้ขายได้

ฝ่ายบริการลูกค้า: เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้า รวมถึงเพื่อช่วยในการให้การบริการบัญชีผู้ใช้ของคุณลูกค้า (ร้านค้า)หรือเพื่อระงับข้อพิพาท (เช่น การเรียกเก็บเงิน หรือการทำรายการทางการเงิน)

ฝ่ายจัดส่งสินค้า: ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ทำขึ้นโดยใช้ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ

ฝ่ายกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อช่วยให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

ผู้ให้บริการ: เพื่อให้ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับเรานั้นสามารถที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราได้ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง การส่งใบเรียกเก็บเงิน การทำการตลาด การบริการลูกค้า และการบริการทางด้านเทคโนโลยี สัญญาของเราได้ระบุให้ผู้ให้บริการต่างๆเหล่านี้ใช้ข้อมูลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่นำเสนอให้แก่เราเท่านั้น และไม่ได้นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

• บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ได้ให้การยินยอมหรือสั่งการให้ดำเนินการต่างๆดังกล่าว

หากคุณลูกค้า (ร้านค้า)เปิดบัญชีผู้ใช้ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่คุณลูกค้า (ร้านค้า)ป้อนไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ (และไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ โดยตรง) จะถูกแบ่งปันร่วมกับเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราแนะนำให้คุณลูกค้า (ร้านค้า)ทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า (ร้านค้า)ให้แก่เว็บไซต์เหล่านี้ บจ. เพย์ เอนเทอไพร์ซ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาหรือการปฎิบัติต่อข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าว